Begränsad åtkomst till annonser

Visa alla annonser

För att komma åt alla annonser behöver du vara inloggad. Det gäller annonser som är riktade just till dig vid t.ex. selektiv upphandling men du behöver även vara inloggad för att titta på tilldelningsbesked och avbrutna upphandlingar du medverkat i. Med ett konto på Polisens Leverantörsportal kan du ta del av alla annonserade upphandlingar som är publika eller riktade specifikt till dig.

Logga in
Skapa konto