Procuring organisation: Polisen

POLISMYNDIGHETENS UPPHANDLINGAR Polismyndigheten köper in varor och tjänster genom upphandlingar, som genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet inom Polismyndigheten är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Polismyndighetens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel: polisspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster.
En stor del av anskaffningen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, till exempel inom möbler, resor och personaluthyrning.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Polisen
Corporate id number
202100-0076

Address
Polhemsgatan 30

Post code
11230  Stockholm

Country
SWEDEN

Email
inkop-ea.kansli@polisen.se

Phone
114 14


Polhemsgatan 30, 11230 SE Stockholm