Upphandlande enhet: Polisen

POLISMYNDIGHETENS UPPHANDLINGAR Polismyndigheten köper in varor och tjänster genom upphandlingar, som genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet inom Polismyndigheten är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Polismyndighetens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel: polisspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster.
En stor del av anskaffningen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, till exempel inom möbler, resor och personaluthyrning.

Observera att information om var anbud skall lämnas in finns i förfrågningsunderlaget för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Polisen
202100-0076
Polhemsgatan 30
11230  Stockholm
SWEDEN
upphandling@polisen.se
Visa på stor karta
Polhemsgatan 30, 11230 SE Stockholm