Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A537.953/2022 - Intresseanmälan för marknadsdialog inför anskaffning av aktivt hörselskydd (AHS) Rfi

new

Answer last is 4, ad is displayed between 23 and 4.
Vänligen observera att detta är en intresseanmälan för marknadsdialog. Syftet med denna förfrågan är att inför eventuell kommande upphandling in-hämta information om de produkter på marknaden som kan erbjuda aktivt bullerskydd och uppfyller de produktegenskaper som beskrivs i detta underlag. Polismyndigheten önskar på detta sätt få en bättre förståelse för marknadens mognad, produktutbud och utveckling, men även inhämta ny kunskap och inspiration för att kunna skapa tydliga och relevanta upphandlingsdokument.
9 days left

ProcuringEntityProfile

A180.632/2022 - RFI: Color Marking Training System (CMTS) Rfi

new

Answer last is 23, ad is displayed between 21 and 23.
Request for information regarding color marking training system and training ammunition.
28 days left

ProcuringEntityProfile

A504.583/2021 - Upphandling av ombyggnad av förråd i Borås. Qualification notice

Last date for application 10/20/2022, the notice is published between 9/19/2022 and 10/20/2022.
Entreprenaden föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens beslagsverksamhet. Beslagsverksamhetens ombyggnation sker i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar. Invändig ombyggnadsyta är ca 7 700 kvm.
25 days left

ProcuringEntityProfile

A169.599/2021 - Yrkeshandledning Award notice

Deadline for tenders 2/16/2022, the notice is published between 9/5/2022 and 10/2/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A477.330/2022 - Upphandling av hyra gällande skjutbana i södra Sverige Tender notice

Deadline for tenders 9/28/2022, the notice is published between 9/1/2022 and 9/28/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar hyresavtal av en skjutanläggning med specifika krav på bland annat reaktiva stålmålspel, logi och insynsskydd. Detta gäller för utbildning och taktisk träning för Polisiär verksamhet.
3 days left

ProcuringEntityProfile

935-A120.156/2022 - Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp Award notice

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 8/31/2022 and 9/30/2022.
Upphandlingen avbryts då inga anbud inkom.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A486.232/2018 - Medicinska tjänster Region Stockholm Award notice

Deadline for tenders 4/21/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/1/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

935-A099.839/2020 - Industriellt skiktröntgensystem, 3D Computed Tomography (3D CT) Tender notice

Deadline for tenders 10/21/2022, the notice is published between 6/27/2022 and 10/21/2022.
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Avtalet omfattar leverans av ett komplett industriellt skiktröntgensystem, även kallat 3D Computed Tomography (3D CT).
26 days left

ProcuringEntityProfile

939-A262.198/2022 - Procurement of fabric for daily uniform Eco Stretch + Reinforcement fabric Tender notice

Deadline for tenders 10/3/2022, the notice is published between 5/14/2022 and 10/3/2022.
The framework agreement includes the provision of woven fabrics to be used for daily uniform in varying weather conditions together with other uniform garments as layered clothing. The fabrics shall be functional, easy to use and easy to care for. The supply of fabric for daily uniform will be divided into two separate procurements. The first procurement refers to Fabric 1/A Polycotton & 1/B Polycotton + Reinforcement fabric, where the composition of the fabric will have similarity to the fabric used in present uniform. The current procurement refers to Fabric 2/A Eco Stretch & 2/B Eco Stretch + Reinforcement fabric where the Swedish Police Authority will introduce new fabrics to their uniforms. The second fabric will replace the first fabric over time, with some overlap. Therefore, it is suitable to proceed with two separate procurements that will lead to two separate framework agreements.
8 days left

1 / 1