Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

913- A021.782/2021 - NPH-nytt polishus Hisingen Award notice

new

Deadline for tenders 5/29/2022, the notice is published between 8/11/2022 and 9/14/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

714-A187.936/2022 - Avyttring av Beslag- och Hittegods, Region Väst Tender notice

new

Deadline for tenders 9/8/2022, the notice is published between 8/11/2022 and 9/8/2022.
Upphandlingen omfattar ett ramavtal avseende löpande försäljning av i huvudsak beslag- och hittegods som tillfallit staten, via internetbaserad auktion med därtill hörande hämtning, förvaring, hantering, värdering, fotografering, visning mm.
27 days left

ProcuringEntityProfile

A035.677/2021 - Upphandling revisionsbesiktning av brandlarm Award notice

Deadline for tenders 4/14/2022, the notice is published between 8/5/2022 and 9/11/2022.
Upphandlingen genomfördes enligt ett öppet förfarande. Fyra anbud inkom. Ramavtal har tecknats med tre anbudsgivare.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A312.671/2022 - Engångshandskar Tender notice

Deadline for tenders 9/1/2022, the notice is published between 7/15/2022 and 9/1/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av typen nitrilhandskar, vinylhandskar samt bomullshandskar. Användare av produkten återfinns inom Polismyndigheten men främst inom forensisk verksamhet i laboratoriemiljö. Upphandlingen gäller även kriminaltekniker och IVG polisen på gatan. Höga krav ställs på Polismyndighetens skyddsutrustning som krävs för att kunna bedriva en framgångsrik brottsbekämpning. Målet med denna upphandling är att förse myndigheten med tillgång till kemikalietåliga skyddshandskar av nitril samt vinyl och bomullshandskar lämpade för bl.a. laboratorieverksamhet. Handskarna kommer att lagerhållas via Polisens egna lager
20 days left

ProcuringEntityProfile

A136.261/2022 - Serviceavtal mikroskop Tender notice

Deadline for tenders 8/26/2022, the notice is published between 7/14/2022 and 8/26/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av service av instrument Mikroskop och eventuellt till dem tillhörande kringutrustning med förebyggande underhåll genom återkommande servicebesök (PM) där instrumenten med ev. kringutrustning gås igenom och servas utifrån givna checklistor. Serviceavtalet ska möjliggöra för Polismyndigheten att fortsatt genomföra kvalitets- och kompetenssäkert forensiskt arbete enligt Polismyndighetens ackrediteringar. Upphandlingen är uppdelad i två (2) avtalsområden. 1. Service, reparationer och support av Kundens jämförelsemikroskop med tillhörande kringutrustning så som belysning, kamera och mjukvara mm. 2. Service, reparationer och support av Kundens övriga mikroskop (företrädesvis stereomikroskop men även flertalet andra mikroskopmodeller). Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera avtalsområden. En leverantör kan tilldelas ramavtal för flera avtalsområden. Polismyndigheten avser ingå ramavtal med en (1) leverantör per avtalsområde.
14 days left

ProcuringEntityProfile

A245.975/2022 - Upphandling av kompetensprövning och flygande inspektion Tender notice

Deadline for tenders 9/5/2022, the notice is published between 7/7/2022 and 9/5/2022.
Polisen efterfrågar i denna upphandling kompetensprövning och utbildning av bilinspektör/polis som genomför flygande inspektioner av fordon. Syftet med upphandlingen är att säkerställa att polismyndigheten uppfyller kraven i Transportstyrelsen föreskrift (TSFS 2017:53). Föreskriften ställer krav på att bilinspektör/polis i nivå F3 måste kompetens prövas av ett ackrediterat personcertifieringsorgan för fordonsbesiktning.
24 days left

ProcuringEntityProfile

A486.232/2018 - Medicinska tjänster Region Stockholm Award notice

Deadline for tenders 4/21/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/1/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

942-A556.933/2021 - RESERVDELAR OCH SUPPORT FÖR FORDONSBURET STYR- OCH MANÖVERSYSTEM POLMAN GENERATION 1 OCH 2 OCH FÖR LARMANORDNINGSUTRUSTNINGAR Award notice

Deadline for tenders 4/11/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 8/30/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

935-A099.839/2020 - Industriellt skiktröntgensystem, 3D Computed Tomography (3D CT) Tender notice

Deadline for tenders 9/5/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 9/5/2022.
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Avtalet omfattar leverans av ett komplett industriellt skiktröntgensystem, även kallat 3D Computed Tomography (3D CT).
24 days left

ProcuringEntityProfile

A332.073/2022 - Invitation to request to participate in the procurement of cut, make and trim (CMT) Qualification notice

Last date for application 9/9/2022, the notice is published between 6/24/2022 and 9/9/2022.
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of the Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement includes the provision of cut, make and trim (CMT) of daily uniform m/14.
28 days left

ProcuringEntityProfile

A061.467/2022 - Upphandling avseende om- och tillbyggnad av projekt Karlstad, totalentreprenad i samverkan. Tender notice

Deadline for tenders 9/25/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 9/25/2022.
På fastigheten ska byggnads- och anläggningsarbeten ske i form av om- och tillbyggnad av nuvarande polishus för Polismyndighetens behov. De färdiga lokalerna, som är resultatet av Projektet, ska innehålla en tillbyggnad om ca 10 000 m2 BTA samt ombyggnader i befintligt hus om ca 8 500 m2 BTA. Tillbyggnaden kommer att bestå av en garagedel under mark, en polishusbyggnad i 4 plan ovan mark för verksamheten samt ett indraget femte plan med teknikrum, och ska byggas samman med befintlig byggnad. Källarplanet ska förutom garageplatser innehålla en skjutbana, lokaler för stöd och service, förråd omklädningsrum och teknikrum.
44 days left

ProcuringEntityProfile

A230.887/2022 - Spikmattor och tillbehör Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2022, the notice is published between 6/16/2022 and 8/30/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som omfattar leverans av spikmattor och tillbehör. Ramavtalet ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt.
18 days left

ProcuringEntityProfile

A155.567-2020 - Upphandling som avser om- och tillbyggnad av industrifastighet för ett nytt polishus i Eskilstuna. Tender notice

Deadline for tenders 9/4/2022, the notice is published between 6/3/2022 and 9/4/2022.
Fastigheten består av en högdel i 5 våningsplan, en 2 vånings del och huvudsakligen en stor 1-våningsdel i industrikaraktär, tillbyggd flertalet gånger under 1900-talet. Entreprenaden omfattar att bygga om- och till fastigheten till lokaler för polismyndigheten och omfattar interiöra och exteriöra byggnadsåtgärder, förändringar av rumsindelningar med tillhörande funktionalitet, i huvudsak utbyte av och i några fall ev. uppgradering av de tekniska försörjningssystemen. Entreprenaden planeras att genomföras i en etapp innehållande i huvudsak kontor, parkeringsgarage, beslagsförvaring, arrest, skjutbana samt utbildningslokaler. Entreprenadarea uppgår till ca 37 000 m2 BTA varav tillbyggnadsarea 3 150 m2.
23 days left

ProcuringEntityProfile

939-A094.020/2022 - Procurement of fabric for daily uniform Polycotton + Reinforcement fabric Tender notice

Deadline for tenders 9/8/2022, the notice is published between 5/14/2022 and 9/8/2022.
The framework agreement includes the provision of woven fabrics to be used for daily uniform in varying weather conditions together with other uniform garments as layered clothing. The fabrics shall be functional, easy to use and easy to care for. The supply of fabric for daily uniform will be divided into two separate procurements. The current procurement refers to Fabric 1/A Polycotton & 1/B Polycotton + Reinforcement fabric, where the composition of the fabric will have similarity to the fabric used in present uniform.
27 days left

ProcuringEntityProfile

939-A262.198/2022 - Procurement of fabric for daily uniform Eco Stretch + Reinforcement fabric Tender notice

Deadline for tenders 10/3/2022, the notice is published between 5/14/2022 and 10/3/2022.
The framework agreement includes the provision of woven fabrics to be used for daily uniform in varying weather conditions together with other uniform garments as layered clothing. The fabrics shall be functional, easy to use and easy to care for. The supply of fabric for daily uniform will be divided into two separate procurements. The first procurement refers to Fabric 1/A Polycotton & 1/B Polycotton + Reinforcement fabric, where the composition of the fabric will have similarity to the fabric used in present uniform. The current procurement refers to Fabric 2/A Eco Stretch & 2/B Eco Stretch + Reinforcement fabric where the Swedish Police Authority will introduce new fabrics to their uniforms. The second fabric will replace the first fabric over time, with some overlap. Therefore, it is suitable to proceed with two separate procurements that will lead to two separate framework agreements.
52 days left

1 / 1