Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A697.058/2020 - Utbildning Brottsförebyggande metoder och samverkan - fördjupningsnivå Award notice

Deadline for tenders 5/26/2021, the notice is published between 9/10/2021 and 9/27/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A456.674/2021 - Plastsköld Tender notice

Deadline for tenders 10/4/2021, the notice is published between 9/6/2021 and 10/4/2021.
Procurement regarding plastic shields used in riot environment.
14 days left

ProcuringEntityProfile

378.098 /2021 - Utbildning i Presentationsteknik Tender notice

Deadline for tenders 10/6/2021, the notice is published between 9/6/2021 and 10/6/2021.
Kurser i presentationsteknik Kurser ska kunna ges fysiskt och/eller digitalt. Leverantören ska kunna genomföra utbildningar där Polismyndigheten har verksamhet vilket innebär spridning över hela Sverige. Utbildningar ska även kunna tillhandahållas hos Leverantör eller om myndigheten väljer att hyra en extern lokal. Det är alltid Polismyndigheten som avgör vilket upplägg som är mest lämpligt och därmed hur kursen ska ges fysiskt. Mer information se bilaga 1 Kravspecifikation.
16 days left

ProcuringEntityProfile

253-A069.823/2019 - Måltider arresterna Region Stockholm Tender notice

Deadline for tenders 10/6/2021, the notice is published between 9/4/2021 and 10/6/2021.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov av måltider till arrester i polisregion Stockholm.
16 days left

ProcuringEntityProfile

A237.196/2021 - Värmekamera Award decision notice

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 9/3/2021 and 10/3/2021.
Beslut har tagits om tilldelning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A063.422/2021 - Från uppdrag: Varselplagg Tender notice

Deadline for tenders 10/8/2021, the notice is published between 9/2/2021 and 10/8/2021.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtal omfattar leverans av varselplagg, funktionsbeteckningar och SPT-märkningar.
18 days left

ProcuringEntityProfile

A126.316/2021 - Underhållsservice och reparationer av Polismyndighetens fordon Tender notice

Deadline for tenders 10/18/2021, the notice is published between 9/1/2021 and 10/18/2021.
Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och re-parationer, reservdelar, utbildning och verktyg till Polismyndighetens fordon, nationellt ramavtal
28 days left

ProcuringEntityProfile

A289.302/2021 - RÖS-rum Award decision notice

Deadline for tenders 8/24/2021, the notice is published between 8/30/2021 and 9/30/2021.
Beslut har tagits om tilldelning se bifogade bilagor. Beställning kommer att läggas först efter att säkerhetskyddsavtalet är klart. Med vänlig hälsning Annica Eriksson Inköpare
0 days left

ProcuringEntityProfile

A587.632/2020 - Expandable batons Award notice

Deadline for tenders 5/13/2021, the notice is published between 8/27/2021 and 11/30/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A108.339/2021 - Talarförmedling Award notice

Deadline for tenders 4/6/2021, the notice is published between 8/24/2021 and 9/24/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

931-A309.907/2021 - Upphandling av SPT-fordon för Polismyndigheten Tender notice

Deadline for tenders 10/25/2021, the notice is published between 8/24/2021 and 10/25/2021.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av standardiserade och enhetliga fordonsvarianter till den särskilda polistaktiken (SPT). Ramavtalet omfattar även tillhörande service och reparationer samt reservdelar, verktyg och utbildning.
35 days left

ProcuringEntityProfile

913- A021.782/2021 - NPH-nytt polishus Hisingen Qualification notice

Last date for application 9/29/2021, the notice is published between 8/22/2021 and 9/30/2021.
Byggnation av nytt polishus Hisingen
9 days left

1 / 1