Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A271.456/2023 - OC-spray Award notice

new

Deadline for tenders 9/4/2023, the notice is published between 3/2/2024 and 3/31/2024.
Den här upphandlingen avbröts 2024-02-23 med noteringen "The procurement was withdrawn 2024-01-25. The Swedish Police Authority has in accordance with Chapter 6 Section 16 of the Swedish Public Procurement Act (Sw. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, “LOU”) decided to enter a negotiated procedure without prior publication regarding the procurement of OC-spray. "
0 days left

ProcuringEntityProfile

A223.192/2023 - Kamerabevakningsskyltar Award notice

new

Deadline for tenders 10/9/2023, the notice is published between 3/2/2024 and 3/21/2024.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A652.745/2023 - Protective helmet for vehicular use Award notice

new

Deadline for tenders 1/15/2024, the notice is published between 3/1/2024 and 3/27/2024.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A518.568/2023 - Externt rekryteringsstöd Award notice

new

Deadline for tenders 2/14/2024, the notice is published between 2/29/2024 and 4/8/2024.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A066.465/2024 - Bärgningstjänster avseende PO Södermanland och PO Östergötland; Region öst Tender notice

Deadline for tenders 3/25/2024, the notice is published between 2/26/2024 and 3/25/2024.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov av Bärgningstjänster, destruktion, uppställningsplatser och viss tillhörande administration för Polisområde Södermanland och Polisområde Östergötland.
23 days left

ProcuringEntityProfile

935-A286.961/2023 - Vätskehanteringsrobotar för dna-analys Award notice

Deadline for tenders 12/4/2023, the notice is published between 2/23/2024 and 3/19/2024.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A209.446/2023 - Torrdräkter inkl. tillbehör Tender notice

Deadline for tenders 3/24/2024, the notice is published between 2/23/2024 and 3/24/2024.
Polismyndigheten avser att upphandla ett ramavtal på två (2) år och med möjlighet till förlängning med ytterligare två (2) år, dock som längst fyra (4) år som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt av torrdräkter för användning i hav, mindre sjöar och vattendrag. Dräkterna kommer huvudsakligen att användas på vattenytan och ner till ca 3 meters djup i samband med vattenskoteråkning, sjöräddning och ytlivräddning. Ramavtalet omfattar leverans av torrdräkt med tillhörande tillbehör.
22 days left

ProcuringEntityProfile

A102.973/2024 - Request for Information Footwear Pre info notice

Estimated publication of dossier is 2/16/2024,
You are hereby invited to submit your answers to the Swedish Police Authority’s questions regarding footwear in four main categories: boots, low shoes rubber boots and accessories.
6 days left

ProcuringEntityProfile

A102.973/2024 - Request for Information Footwear Rfi

Answer last is 3/8/2024, ad is displayed between 2/16/2024 and 3/17/2024.
You are hereby invited to submit your answers to the Swedish Police Authority’s questions regarding footwear in four main categories: boots, low shoes rubber boots and accessories.
6 days left

ProcuringEntityProfile

A091.392/2023 - Upphandling av operatörsbord Tender notice

Deadline for tenders 3/20/2024, the notice is published between 2/13/2024 and 3/20/2024.
Nationell upphandling av operatörsbord
18 days left

ProcuringEntityProfile

A040.721/2023 - Rättsdatabas Award notice

Deadline for tenders 12/10/2023, the notice is published between 2/12/2024 and 3/10/2024.
Upphandlingen har avslutats och Norstedts Juridik AB har tilldelats avtal.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A044.925/2024 - Upphandling nr 11 inom polisens Dynamiskt inköpssystem, DIS, avseende inköp av drivmedel i bulk Avrop

Deadline for tenders 1/25/2024, the notice is published between 2/12/2024 and 3/4/2024.
Upphandling nr 11 inom Polisens Dynamiska inköpssystem, DIS, avseende drivmedel, CPV 09130000-9, i bulk inkom anbud från: Travicom AB, 559180-2391. OKQ8 AB, 556027-3244. Qstar Försäljning AB, 556349-2262. Upphandlingen tilldelades Travicom AB, 559180-2391, 2024-02-02.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A488.381/2023-939 - Produktionstjänster Qualification notice

Last date for application 3/11/2024, the notice is published between 2/12/2024 and 3/11/2024.
Tjänster såsom löpande produktion av olika typer av informations- och presentationsmaterial, till exempel årsredovisning, olika rapporter, utformning av broschyrer och andra trycksaker, texter, illustrationer, nyhetsgrafik, mallar, presentationer, översikter, annonser. Därutöver även köp av bilder och illustrationer inklusive dessa bildrättigheter samt foto- och filmproduktion.
9 days left

ProcuringEntityProfile

A650.958/2022 - Upphandling av civila helikoptertjänster, regionala ramavtal Award notice

Deadline for tenders 12/27/2023, the notice is published between 2/11/2024 and 3/7/2024.
Tidigare publikations ID: 2023/S 225-709469 Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats för avtalsområde 1 Norrbotten och avtalsområde 2 Västerbotten och Jämtland med Kallax Flyg AB. Upphandling av avtalsområde 3 Dalarna är avbruten.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A239.572/2023 - Upphandling serviceavtal för laboratoriecentrifuger, värmeskåp, blocktermostater och värmeskak Tender notice

Deadline for tenders 3/11/2024, the notice is published between 2/9/2024 and 3/11/2024.
Polismyndigheten ämnar att teckna serviceavtal med extern part, inom 2 avtalsområden gällande planerat förebyggande underhåll (PM) samt påkallad service och support för laboratoriecentrifuger, värmeskåp, blocktermostater och värmeskak.
9 days left

ProcuringEntityProfile

A718.846/2023 - Byggtjänster för Polismyndigheten Öst Tender notice

Deadline for tenders 3/15/2024, the notice is published between 2/9/2024 and 3/15/2024.
Ramavtalen avser mindre entreprenader, t.ex. utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i beställarens lokaler i respektive geografiskt område.
13 days left

ProcuringEntityProfile

A049.352/2023 - Hearing Protection Tender notice

Deadline for tenders 3/14/2024, the notice is published between 2/5/2024 and 3/14/2024.
This procurement refers to one framework agreement regarding hearing protection that will ensure the needs of the Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement includes the provision of active and passive hearing protection, both over ear and in-ear devices. The Swedish Police Authority have no requirements for the hearing protection to be compatible with our radio system. The procurement includes the provision 6 models including hygiene-kits (where applicable).
12 days left

ProcuringEntityProfile

A044.669/2024 - Ramavtal - Omvärldsbevakning: Penningtvätt och finansiering av terrorism Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2024, the notice is published between 2/5/2024 and 3/8/2024.
Upphandlingen omfattar leverans av omvärldsanalys på temat penningtvätt och finansiering av terrorism för Polismyndighetens behov inom Noa.
6 days left

ProcuringEntityProfile

A580.233/2023 - Broad Ion Beam Mill system Tender notice

Deadline for tenders 3/4/2024, the notice is published between 2/2/2024 and 3/4/2024.
The Swedish Police Authority (the customer) is procuring a Broad Ion Beam Mill system to be used for delayering of integrated circuits.
2 days left

ProcuringEntityProfile

648-A310.327/2023 - Upphandling av bärgningstjänster för PO Gotland Award notice

Deadline for tenders 7/2/2023, the notice is published between 9/19/2023 and 3/19/2024.
0 days left

1 / 2