Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A233.738/2021-939 - Reklambyråtjänster Tender notice
new

Deadline for tenders 8/19/2021, the notice is published between 6/25/2021 and 8/19/2021.
1. Strategisk kommunikationsrådgivning kring de tjänster som avtalet omfattar 2. Varumärkesstrategi och -utveckling 3. Konceptutveckling 4. Digital kommunikation 5. Kampanjer och produktion av kampanjer 6. Grafisk design
56 days left

ProcuringEntityProfile

A233.740/2021-939 - PR-byråtjänster Tender notice
new

Deadline for tenders 8/19/2021, the notice is published between 6/25/2021 and 8/19/2021.
1. Strategisk rådgivning kring de tjänster som avtalet omfattar 2. Internkommunikation 3. Ledningskommunikation 4. Externkommunikation 5. Kommunikations- och medieanalys
56 days left

ProcuringEntityProfile

A486.232/2018 - RFI Medicinska tjänster Region Stockholm Rfi
new

Answer last is 20, ad is displayed between 24 and 20.
Polisen vill i denna request for information (RFI) undersöka vilka leverantörer som finns på marknaden, om det finns ett intresse att leverera Medicinska tjänster till Polisens arrester inom Stockholms län samt vilka krav som är relevanta att ställa i en eventuell kommande upphandling m.m.
57 days left

ProcuringEntityProfile

A366.087/2021 - Ballistiska skyddsplattor Qualification notice
new

Last date for application 7/6/2021, the notice is published between 6/23/2021 and 7/6/2021.
Upphandlingen omfattar ballistiska skyddsplattor för dolt bärande där fokus kommer ligga på låg vikt och ergonomiskt utförande.
12 days left

ProcuringEntityProfile

A152.144/2021 - Direktupphandling av Huvudduk Award decision notice
new

Deadline for tenders 5/12/2021, the notice is published between 6/22/2021 and 7/22/2021.
Beslut har tagits om tilldelning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A597.652/2020 - Elektronisk användarbehörighet till tekniska handböcker för fordonskontroll Award notice
new

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 6/21/2021 and 7/21/2021.
Av anbudsinbjudan framgår att avtal kommer att tilldelas den leverantör som har lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån pris. Resultatet av anbudsutvärderingen är att anbudet lämnat av Svensk Bilprovning AB är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån pris.
0 days left

ProcuringEntityProfile

930-A596.878/2020 - Direktupphandling av en ledstaplare till Polisen i Torsvik, Jönköping Award notice

Deadline for tenders 12/14/2020, the notice is published between 6/19/2021 and 7/19/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A184.306/2020 - Ansökningsinbjudan avser nybyggnation av Polisstation i Sälen. Qualification notice

Last date for application 8/25/2021, the notice is published between 6/19/2021 and 8/25/2021.
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
62 days left

ProcuringEntityProfile

935-A166.657/2021 - Semi-automatisk Wire Bonder Tender notice

Deadline for tenders 7/7/2021, the notice is published between 6/18/2021 and 7/7/2021.
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov regionalt vid Nationellt forensiskt centrum. Avtalet omfattar leverans av en semi-automatisk Wire Bonder.
13 days left

ProcuringEntityProfile

A296.749/2020 - Upphandling av motviktstruckar,ramavtal Award notice

Deadline for tenders 12/28/2020, the notice is published between 6/16/2021 and 7/16/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

931-A697.447/2020 - Upphandling av aluminiumbåtar 5-5,5 m och 6-6,5m, ramavtal Award notice

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 6/16/2021 and 7/16/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

409-A122.096/2021 - Polititransporter Södermanland Award notice

Deadline for tenders 4/9/2021, the notice is published between 6/16/2021 and 7/19/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A026.790/2020 - Upphandling av totalentreprenad för byggnation av lokaler i Sigtuna Kommun Award notice

Deadline for tenders 4/19/2021, the notice is published between 6/15/2021 and 7/15/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

939-A663.073/2020 - Bevakningstjänster Region Syd Award notice

Deadline for tenders 4/12/2021, the notice is published between 6/14/2021 and 7/14/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

935-A163.618/2021 - RFI DNA-analyskit Rfi

Answer last is 4, ad is displayed between 14 and 4.
The Swedish Police Authority hereby invites suppliers to submit answers to this RFI regarding DNA quantification kit and a multiplex STR kit for crime scene samples and reference samples.
10 days left

ProcuringEntityProfile

A618.051/2020 - Upphandling av lager och logistiktjänster Tender notice

Deadline for tenders 7/12/2021, the notice is published between 6/13/2021 and 7/12/2021.
Upphandling av lager- och logistiktjänster för Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket. Ramavtal för perioden 2022-01-01 -- 2023-12-31. Option på ytterligare 1+1 år.
18 days left

ProcuringEntityProfile

A244.103/2021 - Översättningstjänst, Swe-Eng Award decision notice

Deadline for tenders 6/1/2021, the notice is published between 6/11/2021 and 7/11/2021.
Beslut har tagits om tilldelning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

959-A134.997/2021 - RFI Specialgaser för laboratorier Rfi

Answer last is 2, ad is displayed between 10 and 2.
Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket bjuder härmed in leverantörer att lämna svar på denna RFI inför kommande upphandling av specialgaser till laboratorier.
8 days left

ProcuringEntityProfile

A125.504/2021 - RFI Provtagningssats för salivprov DNA Rfi

Answer last is 9, ad is displayed between 9 and 9.
Provtagningssats för salivprov DNA gällande provkort för provtagning av salivprov inför dna-analys.
15 days left

ProcuringEntityProfile

A132.529/2021 - Ficklampor Tender notice

Deadline for tenders 7/8/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 7/8/2021.
Ficklampor med tillbehör
14 days left

1 / 2