Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A379.102/2022 - Avyttring av Beslag- och Hittegods, Region Öst Tender notice

new

Deadline for tenders 12/29/2022, the notice is published between 11/28/2022 and 12/29/2022.
Upphandlingen omfattar ett ramavtal avseende löpande försäljning av i huvudsak beslag- och hittegods som tillfallit staten, via internetbaserad auktion med därtill hörande hämtning, förvaring, hantering, värdering, fotografering, visning mm.
32 days left

ProcuringEntityProfile

A657.063/2022 - Upphandling Presentkort Tender notice

new

Deadline for tenders 12/9/2022, the notice is published between 11/27/2022 and 12/9/2022.
Upphandling av Presentkort. Genomförs som ett påskyndat förfarande. Sista anbudsdag: 2022-12-09
12 days left

ProcuringEntityProfile

935-A131.941/2021 - Kriminaltekniskt förbrukningsmaterial för fältverksamhet Award notice

new

Deadline for tenders 4/11/2022, the notice is published between 11/25/2022 and 12/24/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A532.757/2022 - Upphandling av arrestantbevakning inkl brotts- och brandplatsbevakning för Polisområde Gotland Tender notice

new

Deadline for tenders 12/23/2022, the notice is published between 11/24/2022 and 12/23/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov regionalt i Polisområde Gotland. Ramavtalet omfattar leverans av arrestantbevakning samt brotts- och brandplatsbevakning.
26 days left

ProcuringEntityProfile

A107.080/2022 - Ramavtal fasadskyltar för Polisen Tender notice

new

Deadline for tenders 1/5/2023, the notice is published between 11/24/2022 and 1/5/2023.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av polisstationsskyltar för huvudsakligen utomhusbruk men även inomhusbruk.
39 days left

ProcuringEntityProfile

A630.229/2022 - Tidsboknings- och kösystem med utrustning Tender notice

Deadline for tenders 12/23/2022, the notice is published between 11/21/2022 and 12/23/2022.
Polismyndigheten är i behov av ett Tidsbokningssystem och ett Kösystem med utrustning. Systemet och utrustningen ska levereras och installeras. Vidareutveckling ingår. Upphandlingen genomförs i syfte att tillfredsställa detta behov. Se upphandlingsdokumenten för detaljerade krav.
26 days left

ProcuringEntityProfile

A373.364/2022-939 - Konsultstöd och medborgarundersökning Award notice

Deadline for tenders 8/17/2022, the notice is published between 11/7/2022 and 12/7/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A070.541/2019 - Uppstallningsplatser till Polishundtjänsten, mellersta Sverige Tender notice

Deadline for tenders 12/8/2022, the notice is published between 11/7/2022 and 12/8/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndigheten och Tullverkets regionala behov av uppstallningsplatser för myndigheternas tjänstehundar. Syftet med upphandlingen är att hundföraren inom respektive myndighet ska ha möjlighet att lämna sin tjänstehund för uppstallning vid exempelvis semester eller annan ledighet, eller när så är påkallat av tjänsten.
11 days left

ProcuringEntityProfile

A616.301/2022 - Handburna GPS enheter och GPS hundhalsband till Polishundtjänsten Tender notice

Deadline for tenders 12/5/2022, the notice is published between 11/4/2022 and 12/5/2022.
Upphandling av handburna GPS enheter och GPS hundhalsband till Polishundtjänsten
8 days left

ProcuringEntityProfile

A312.928/2022 - Respiratory protection Qualification notice

Last date for application 12/4/2022, the notice is published between 11/4/2022 and 12/4/2022.
Procurement regarding respiratory protection with integrated protective equipment.
7 days left

ProcuringEntityProfile

A347.565/2020 - RFI avseende tekniska kontroller av fordon Rfi

Answer last is 2, ad is displayed between 4 and 2.
Polismyndigheten vill genom denna RFI undersöka förutsättningarna att genomföra en upphandling av tekniska kontroller av fordon. Svar på RFI:n lämnas i elektronisk form här via Polismyndighetens leverantörsportal. Frågor om RFI:n ska ställas genom frågor- och svarsfunktionen här i Polismyndighetens leverantörsportal.
5 days left

ProcuringEntityProfile

492.671/2022 - Skjutbanor Grimmered Tender notice

Deadline for tenders 12/19/2022, the notice is published between 11/3/2022 and 12/19/2022.
Polismyndigheten etablerade en gemensam samlingsplats för utbildning i Grimmered Göteborg. För att kunna bedriva en modern och attraktiv anläggning behöver antalet skjutbanor och utbildningslokaler utökas. Utbildningsplatsen ska ge bästa möjliga förutsättningar för att bedriva en kvalitativ taktikutbildning med skarpt skytte samt annan utbildning och fortbildning inom polkonområdet (Polisiär konflikthantering). Därmed kommer tre olika skjutbanor att byggas i de befintliga fastigheterna/lokalerna.
22 days left

ProcuringEntityProfile

A305.384/2022 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polis-region Stockholm polisområde City Tender notice

Deadline for tenders 12/16/2022, the notice is published between 10/29/2022 and 12/16/2022.
Entreprenaden omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Garagestädning ska även utföras enligt frekvens som framgår av 02.03 Städ-instruktioner punkt 1. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i enlighet med Städinstruktionerna. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.
19 days left

ProcuringEntityProfile

939-A152.367/2022 - Upphandling av arrestantbevakning inkl brotts- och brandplatsbevakning för Polisregion Nord Tender notice

Deadline for tenders 11/30/2022, the notice is published between 10/21/2022 and 11/30/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov regionalt i Polisregion Nord. Ramavtalet omfattar leverans av arrestantbevakning samt brotts- och brandplatsbevakning.
3 days left

ProcuringEntityProfile

A567.003/2022 - Request For Information CS-gas indoors Rfi

Answer last is 7, ad is displayed between 17 and 7.
You are hereby invited to submit your answers to the Swedish Police Authority’s questions regarding CS-gas for indoor use.
10 days left

ProcuringEntityProfile

A486.232/2018 - Medicinska tjänster Region Stockholm Award notice

Deadline for tenders 4/21/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/1/2023.
0 days left

1 / 1