Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

935-A038.576/2023 - Fotoutrustning 2 Tender notice

new

Deadline for tenders 2/20/2023, the notice is published between 2/6/2023 and 2/20/2023.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av fotoutrustning och är uppdelad i två ramavtalsområden. Ramavtalsområde 1: Fotoutrustning för öppen verksamhet, Ramavtalsområde 2: Tillbehör för forensisk fotografering.
14 days left

ProcuringEntityProfile

A668.249/2022 - Ballistic Eye Protection Tender notice

new

Deadline for tenders 4/11/2023, the notice is published between 2/6/2023 and 4/11/2023.
Procurement of ballistic eye protection to the Swedish Police Authority, the Swedish Coast Guard, the Swedish Security Service and the Swedish Customs. The procurement include provision of ballistic eye protecion in two product areas: spectacles and goggles.
64 days left

ProcuringEntityProfile

A130.769/2021 - Ramavtal varuautomater för Polisen Tender notice

new

Deadline for tenders 3/14/2023, the notice is published between 2/6/2023 and 3/14/2023.
Upphandlingen avser ramavtal fördelat på sju olika geografiska anbudsområden som ska tillgodose Polismyndighetens behov. Upphandlingen omfattar installation och hyra av varuautomater med fullserviceavtal.
36 days left

ProcuringEntityProfile

939-A167.346/2020 - Upphandling av utrustning till Polisrytteriet Tender notice

new

Deadline for tenders 3/6/2023, the notice is published between 2/2/2023 and 3/6/2023.
Upphandlingen omfattar ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt för samtliga tre rytterier avseende produkter för stall, häst och skötsel/vård.
28 days left

ProcuringEntityProfile

A470.064/2022 - Billift / AWP (Aerial Work Platform / fordonsmonterad sky-lift) till Polisen i region Väst Tender notice

Deadline for tenders 2/22/2023, the notice is published between 2/1/2023 and 2/22/2023.
Upphandlingen omfattar ett operationellt leasingavtal för en (1) Billift / fordonsburen AWP till Polismyndighetens kamera sektion i region Väst (Göteborg). För vidare info kring efterfrågat fordon se kravspecifikationen, Bilaga 2.
16 days left

ProcuringEntityProfile

A038.305/2023 - Spikmattor med tillbehör Tender notice

Deadline for tenders 3/2/2023, the notice is published between 1/30/2023 and 3/2/2023.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av spikmattor och tillbehör. Polismyndigheten avser att ingå avtal med en (1) leverantör. Takvolym för ramavtalet är 900 spikmattor. Vänligen observera att anbudsprov ska lämnas in, se Anbudsinbjudan.
24 days left

ProcuringEntityProfile

A684.018/2022 - Upphandling av beredskapsmat Tender notice

Deadline for tenders 3/8/2023, the notice is published between 1/30/2023 and 3/8/2023.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov av beredskapsmat nationellt.
30 days left

ProcuringEntityProfile

A096.734/2020 - Multi-layered, sealed seam shell garments Qualification notice

Last date for application 3/1/2023, the notice is published between 1/30/2023 and 3/1/2023.
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of The Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement includes shell garments, fulfilling the function of foul weather protection – such as jackets, trousers and hoods. The present garments are also in use in CBRN situations. Please note that this procurement does not entail insulated garments.
23 days left

ProcuringEntityProfile

A694.528/2022 - Låssmedstjänster inom polisregion Öst Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2023, the notice is published between 1/30/2023 and 3/1/2023.
Upphandling av låssmedstjänster inom polisregion Öst, totalt 18 anbudsområden.
23 days left

ProcuringEntityProfile

A367.323/2021 - Direktupphandling av Knäskydd Tender notice

Deadline for tenders 3/2/2023, the notice is published between 1/27/2023 and 3/2/2023.
Polismyndigheten eftersöker knäskydd som uppfyller gällande lagkrav inom Europa - enligt standarden EN 14404, typ 2, klass 1, eller motsvarande. Knäskydden ska användas i Polismyndighetens uniformsbyxor.
24 days left

ProcuringEntityProfile

A488.747/2020 - LCMS Tender notice

Deadline for tenders 2/24/2023, the notice is published between 1/26/2023 and 2/24/2023.
Upphandlingen avser köp och leverans av en (1) LC-MS-MS-utrustning med trippelkvadropol samt tillhörande serviceavtal under den tekniska livslängden. Vidare omfattas option avseende köp och leverans av ytterligare en (1) utrustning samt serviceavtal.
18 days left

ProcuringEntityProfile

935-A471.963/2021 - Fotoutrustning Award notice

Deadline for tenders 11/16/2022, the notice is published between 1/25/2023 and 3/24/2023.
Polismyndigheten har efter genomförd utvärdering beslutat att avbryta upp-handlingen med anledning av felaktigt utformad utvärderingsmodell. Upphandlingen kommer att göras om och annonseras på nytt.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A618.818/2022 - Polykarbonatrutor till polisära fordon Tender notice

Deadline for tenders 2/20/2023, the notice is published between 1/23/2023 and 2/20/2023.
Upphandlingen omfattar ett ramavtal vars syfte är att fylla Polismyndighetens behov av: Ersättningsfönster av polykarbonat (PC-rutor) till polisiära fordon, där exempelvis skador på befintliga PC-rutor kräver ett utbyte. Nya PC-rutor avser såldes att ersätta skadade rutor till nya PC-rutor.
14 days left

ProcuringEntityProfile

A305.392/2022 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Bergslagen polisområde Värmland Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2023, the notice is published between 1/19/2023 and 3/1/2023.
Entreprenaden omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Garagestädning ska även utföras enligt frekvens som framgår av 02.03 Städinstruktioner punkt 1. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i enlighet med Städinstruktionerna. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.
23 days left

ProcuringEntityProfile

A198.502/2022 - Upphandling avseende totalentreprenad i samverkan för Väveriet i Borås. Tender notice

Deadline for tenders 3/2/2023, the notice is published between 1/16/2023 and 3/2/2023.
Entreprenaden avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Horngäddan 8 Borås. På fastigheten planeras ett nytt polishus i Borås att uppföras. Det nya polishuset ersätter det befintliga polishuset på Sandgärdsgatan 15 Borås. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för Polismyndigheten och planeras omfatta kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, hyresgästteknik, träningslokaler, arrest, laboratoriemiljö och publika ytor. På översta våningen finns det en disponibel yta för extern hyresgäst. Till byggnaden finns tillhörande körgård och innergård. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 19 000 kvm ovan mark och ca 3 000 kvm garage (souterrängplan). Projektet planerar att drygt 480 medarbetare ska kunna arbeta i det nya polishuset.
24 days left

ProcuringEntityProfile

A283.055/2022 - Utrustningsvästar Tender notice

Deadline for tenders 2/13/2023, the notice is published between 1/15/2023 and 2/13/2023.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av utrustningsvästar. Utrustningsvästar är bärare av bäranordningar/fickor för att kunna medföra utrustning. Uppskattad volym 2 000 västar för den totalt möjliga avtalsperioden. Takvolym 10 000 västar. Fysiska anbudsprover ska lämnas in, se upphandlingsdokumenten.
7 days left

ProcuringEntityProfile

A011.119/2023 - RFI for Reflex/Holographic Sight Rfi

Answer last is 15, ad is displayed between 9 and 15.
The Swedish Police Authority hereby invites suppliers to participate in an RFI regarding Reflex/Holographic Sights.
9 days left

ProcuringEntityProfile

A663.313/2022 - Dynamiskt inköpssystem, DIS, avseende inköp av truckar inklusive tillhörande service Tender notice

Deadline for tenders 12/14/2032, the notice is published between 12/17/2022 and 12/14/2032.
Polismyndigheten inbjuder leverantörer att deltaga i myndighetens dynamiska inköpssystem, DIS, avseende inköp av truckar inklusive tillhörande service.
3599 days left

ProcuringEntityProfile

A645.907/2022 - Dynamiskt inköpssystem, DIS, avseende inköp av drivmedel i bulk Tender notice

Deadline for tenders 12/6/2032, the notice is published between 12/9/2022 and 12/6/2032.
Polismyndigheten inbjuder leverantörer att deltaga i myndighetens Dynamiska inköpssystem, DIS, avseende inköp av drivmedel i bulk.
3591 days left

ProcuringEntityProfile

A486.232/2018 - Medicinska tjänster Region Stockholm Award notice

Deadline for tenders 4/21/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/1/2023.
0 days left

1 / 1