Procurements

ProcuringEntityProfile

648-A038.318/2018 - Bärgningstjänster och desturktion Region Mitt Tender notice
new

Deadline for tenders 2/26/2021, the notice is published between 1/27/2021 and 2/26/2021.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov av Bärgningstjänster, destruktion, uppställningsplatser och viss tillhörande administration för Region Mitt (Uppsala Län, Västmanlands Län, Gävleborgs Län).
31 days left

ProcuringEntityProfile

648-A038.340/2018 - Bärgningstjänster och destruktion Region Öst Tender notice
new

Deadline for tenders 2/26/2021, the notice is published between 1/27/2021 and 2/26/2021.
Bärgning och transport av objekt till uppställningsplats, utlämning av objekt samt destruktion
31 days left

ProcuringEntityProfile

A028.049/2021 - Direktupphandling av en automatisk brevöppnare Tender notice
new

Deadline for tenders 2/17/2021, the notice is published between 1/26/2021 and 2/17/2021.
Direktupphandling av en automatisk brevöppnare
22 days left

ProcuringEntityProfile

949-A368.975/2017 - Tvätt- och textilservice Tender notice
new

Deadline for tenders 3/15/2021, the notice is published between 1/23/2021 and 3/15/2021.
Nationell upphandling av Tvätt- och textilservice Uppskattat värde avser fyra (4) år. Kontaktperson: Greger Hagström Tele: 073-231 87 06 E-post: greger.hagstrom@polisen.se
48 days left

ProcuringEntityProfile

A096.747/2020 - Jacka m/14 Softshell Tender notice

Deadline for tenders 3/16/2021, the notice is published between 1/20/2021 and 3/16/2021.
Jacka m/14 Softshell
49 days left

ProcuringEntityProfile

A656.892/2020 - Upphandling av system för inomhustäckning enligt LUFS (Ansökningsinbjudan) Qualification notice

Last date for application 2/22/2021, the notice is published between 1/19/2021 and 2/22/2021.
OBS! Upphandlingen sker som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt LUFS. Polismyndigheten genomför en upphandling avseende system för inomhustäckning för eget behov. Polismyndigheten har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör. Upphandlingen avser tillhandahållande av erforderlig inomhustäckning avseende Rakel och mobiltelefontäckning i Polismyndighetens lokaler. Upphandlingen omfattar följande tjänster: • Periodisk service och underhåll • Felavhjälpande åtgärder (akut och icke-akut) • Tilläggsarbeten • Installation Tjänster ska tillhandahållas efter avrop i eller kring Polisens lokaler avseende de anläggningar som ingår i upphandlingen. Med periodisk service och underhåll avses: Mätning och funktionskontroll enligt av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställt protokoll samt eventuella krav från Polismyndighetens teleoperatör. Med felavhjälpande åtgärder avses: Felavhjälpning efter konstaterade brister på anläggning. Felavhjälpande underhåll är akut eller icke-akut underhåll som krävs för att anläggningen ska fungera som avsett. Med tilläggsarbeten avses: Leverantören skall kunna åta sig tilläggsarbeten. Tilläggsarbeten är exempelvis demontering av hela eller del av anläggning, byte av repeatertyp eller antenntyp som inte berör felavhjälpning, tillägg eller borttagande av del av anläggning till följd av förändrat användningsområde, dokumentation och inventering av anläggning, etc. Med installation avses: Tillhandahållande av inomhustäckning avseende Rakel och mobiltelefontäckning i de fall Polismyndigheten anskaffar eller flyttar till nya lokaler.
26 days left

ProcuringEntityProfile

409-712.520/2020 - Polititransporter Region Stockholm Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/19/2021.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov inom Region Stockholm (Stockholms län och Gotlands län). Ramavtalet omfattar leverans av polititransporter. Med polititransporter avses hämtning, transport och avlämning av avlidna personer som ska genomgå rättsmedicinsk undersökning vid Rättsmedicinalverket (RMV) i Stockholm (Solna). Det gäller främst dödsfall som inträffat hastigt och oväntat. Returtransport förekommer då den avlidne förs från RMV till hemkommunen.
24 days left

ProcuringEntityProfile

931-A697.447/2020 - Upphandling av aluminiumbåtar 5-5,5 m och 6-6,5m, ramavtal Tender notice

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/22/2021.
Upphandlingen avser ett Ramavtal per ramavtalsområde som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet för ramavtalsområde 1 omfattar leverans av fabriksnya aluminiumbåtar 5-5,5 m enligt bilaga 1 Kravspecifikation. Ramavtalet för ramavtalsområde 2 omfattar leverans av fabriksnya aluminiumbåtar 6-6,5 m enligt bilaga 2 Kravspecifikation. Fartygen 5-5,5 m och 6-6,5m kommer att användas vid patrullering, eftersök med polishund, bogsering, transporter, undervattensarbete mm. Fartygen 5-5,5m och 6-6,5m ska levereras med en bromsad båttrailer anpassad för fartyget.
27 days left

ProcuringEntityProfile

A351.176/2020 - Distraktionshandgranater Qualification notice

Last date for application 2/17/2021, the notice is published between 1/17/2021 and 2/17/2021.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens och norska Politiets fellestjenester behov av distraktionshandgranater.
21 days left

ProcuringEntityProfile

A705.288/2020 - Upphandling av digitaltavsyningsinstrument Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/16/2021 and 2/15/2021.
Upphandling avser digitala avsyningsinstrument med och utan ESD klassning.
20 days left

ProcuringEntityProfile

A467.834/2017 - Ramavtal körkortsutbildning-Region Syd Tender notice

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/9/2021.
Ramavtalet avser körkortsutbildning som ska säkerställa Polismyndighetens behov av körkortsutbildning i Region Syd. Upphandlingen är delad i nedan avtalsområden: 1. Malmö 2. Karlskrona 3. Helsingborg 4. Kristianstad 5. Växjö 6. Kalmar 7. Västervik Anbud kan lämnas på ett eller flera avtalsområden.
14 days left

ProcuringEntityProfile

A467.834/2017 - Ramavtal körkortsutbildning- Region Stockholm Tender notice

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/9/2021.
Ramavtalet avser körkortsutbildning som ska säkerställa Polismyndighetens behov av körkortsutbildning i Region Stockholm. Upphandlingen är delad i nedan avtalsområden: 1. City 2. Nord 3. Syd 4. Gotland Anbud kan lämnas på ett eller flera avtalsområden.
14 days left

ProcuringEntityProfile

A467.834/2017 - Ramavtal körkortsutbildning, Region Väst Tender notice

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/9/2021.
Ramavtalet avser körkortsutbildning som ska säkerställa Polismyndighetens behov av körkortsutbildning i Region Väst. Upphandlingen är delad i nedan avtalsområden: 1. Göteborg 2. Halmstad 3. Borås 4. Uddevalla 5. Skövde Anbud kan lämnas på ett eller flera avtalsområden.
14 days left

ProcuringEntityProfile

939-A663.073/2020 - Bevakningstjänster Region Syd Qualification notice

Last date for application 2/5/2021, the notice is published between 1/6/2021 and 2/5/2021.
Uppdraget består utav två stycken tjänsteområden: Tjänsteområde A – Två Polishus i Malmö. Stationär, fast bevakning året- och dygnet runt. Tjänsteområde B – En adress på Öland. Behovsstyrd bevakning där huvuddelen av behovet finns på sommarhalvåret. Tjänsteområdena bevakas i dagsläget av skyddsvakter och väktare och tjänsteområdena har varsina bevakningscentraler. I bevakningsuppdraget ingår även vissa behovsstyrda uppdrag via option.
9 days left

ProcuringEntityProfile

A488.730/2020 - Operationsmikroskop med kamera Tender notice

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 12/20/2020 and 2/9/2021.
Upphandling gällande Operationsmikroskop.
14 days left

ProcuringEntityProfile

918-A543.608/2020 - Upphandling av Lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Väst polisområde Halland Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 12/14/2020 and 2/4/2021.
9 days left

ProcuringEntityProfile

A670.431/2020 - Polykarbonatrutor till SPT fordon Tender notice

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 2/5/2021.
Upphandlingen omfattar ersättningsfönster av polykarbonat för montering på befintliga fordon av antal och modell angivna i upphandlingsdokumentet.
10 days left

ProcuringEntityProfile

918-A248.242/2020 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Östergötland-NFC Tender notice

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 12/9/2020 and 2/5/2021.
Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Östergörland-NFC.
10 days left