Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A130.769/2021 - Ramavtal varuautomater för Polisen Award notice

new

Deadline for tenders 3/14/2023, the notice is published between 6/8/2023 and 7/10/2023.
Upphandlingen är tilldelad och avslutad
0 days left

ProcuringEntityProfile

A615.380/2022 - Vitvaror för laboratoriemiljö och lokal för materialhantering Tender notice

new

Deadline for tenders 7/7/2023, the notice is published between 6/8/2023 and 7/7/2023.
Upphandlingen omfattar vitvaror för laboratoriemiljö och lokal för materialhantering. Upphandlingen är uppdelad i tre avtalsområden, 1. Kyl- och frysskåp, 2. Torskåp, 3. Diskmaskin. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller flera avtalsområden.
29 days left

ProcuringEntityProfile

A223.176/2023 - Förhyrda växter och växtservice Tender notice

new

Deadline for tenders 7/5/2023, the notice is published between 6/4/2023 and 7/5/2023.
Upphandlingen avser ramavtal fördelat på sju olika geografiska anbudsområden som ska tillgodose Polismyndighetens behov. Upphandlingen omfattar förhyrning av växter samt växtservice
27 days left

ProcuringEntityProfile

A297.539/2023 - Poloshirts Qualification notice

Last date for application 7/3/2023, the notice is published between 6/3/2023 and 7/3/2023.
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of The Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement encompasses provision of polo shirts, according to patterns provided by the Swedish Police Authority, as well as subsequent design modifications and updates called upon by – and in cooperation with - the Swedish Police Authority.
25 days left

ProcuringEntityProfile

A297.578/2023 - Softshell garments Qualification notice

Last date for application 7/3/2023, the notice is published between 6/3/2023 and 7/3/2023.
Softshell garments to be worn by uniformed as well as civilian staff within The Swedish Police Authority. The garments will be worn in different weather conditions along with other uniform garments. The services to be provided include the procurement of fabrics and accessories, cutting, manufacturing and adapting garments in accordance with The Swedish Police Authority’s designs and requirements, as well as delivering the garments to The Swedish Police Authority’s warehouse
25 days left

ProcuringEntityProfile

A011.281/2023 - Byggtjänster för Polismyndigheten Bergslagen Tender notice

Deadline for tenders 7/4/2023, the notice is published between 6/2/2023 and 7/4/2023.
Ramavtalen avser mindre entreprenader, t.ex. utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i beställarens lokaler i respektive geografiskt område. Beställaren avser teckna ramavtal med tre (3) entreprenörer per område under förutsättning att tillräckligt många anbudsgivare uppfyller ställda krav. Anbud kan lämnas på flera områden.
26 days left

ProcuringEntityProfile

A111.383/2023 - Extern Remiss Upphandlingskonsulter Tender notice

Last bid date is 19, ad is running between 2 and 19.
Polismyndigheten avser att upphandla Upphandlingskonsulter och bjuder härmed in till extern remiss.
11 days left

ProcuringEntityProfile

A570.267/2022 - Skyddshandskar CBRN Award notice

Deadline for tenders 10/25/2022, the notice is published between 6/1/2023 and 7/1/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A590.573/2022 - Direktupphandling - Filter till andningsskydd Award notice

Deadline for tenders 11/1/2022, the notice is published between 6/1/2023 and 7/1/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A103.746/2023 - Upphandling - Mobila skjutbanor Tender notice

Deadline for tenders 7/2/2023, the notice is published between 6/1/2023 and 7/2/2023.
Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose det nationella behovet av mobila skjutbanor hos Polismyndigheten samt övriga upphandlande myndigheter som anges i Anbudinbjudan. Upphandlingen är uppdelad i två (2) anbudsområden. Polismyndigheten genomför byte av tjänstevapen vilket har lett till ett ökat behov av övning på skjutbana för svensk polis. De mobila skjutbanorna kommer nyttjas för övning med Polisens tjänstevapen och förstärkningsvapen med 9 mm ammunition.
24 days left

ProcuringEntityProfile

935-A474.188/2022 - Spädningsrobot Award notice

Deadline for tenders 11/14/2022, the notice is published between 5/29/2023 and 6/28/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A226.184/2023 - Tunga utryckningsregistrerade kontorsbussar Tender notice

Deadline for tenders 10/27/2023, the notice is published between 5/29/2023 and 10/27/2023.
Avtalet omfattar leverans av: två (2) olika varianter av nytillverkade tunga utryckningsregistrerade kontorsbussar, båda varianterna ska vara baserade på samma grundfordon/chassi. Upphandlingen omfattar även service- och reparationstjänster samt reservdelar, verktyg och utbildning.
141 days left

ProcuringEntityProfile

A682.368/2022 - Externt rekryteringsstöd med placering hos Polismyndigheten Tender notice

Deadline for tenders 7/4/2023, the notice is published between 5/29/2023 and 7/4/2023.
Uppdraget omfattar att förstärka Polismyndighetens ordinarie bemanning vid behov med extra resurser vid arbetstoppar. HR-konsulterna kommer att vara placerade i myndighetens lokaler tillsammans med övrig HR-personal.
26 days left

ProcuringEntityProfile

A699.312/2022 - Byggtjänster för Polismyndigheten Väst Award notice

Deadline for tenders 3/27/2023, the notice is published between 5/25/2023 and 6/30/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A265.916/2023 - Upphandling nr 3 inom polisens Dynamiska inköpssystem, Dis, avseende drivmedel i bulk Avrop

Deadline for tenders 5/9/2023, the notice is published between 5/25/2023 and 6/18/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A288.310/2023 - Upphandling av Mobila mindre elverk/reservkraft Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2023, the notice is published between 5/22/2023 and 6/20/2023.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av mobila elverk i storlek 2, 5 och 10 kw för Polismyndighetens vardagliga behov samt för krisberedskapslager. Polismyndigheten avser att ingå ramavtal med tre (3) leverantör för att säkra upp leveranser för daglig verksamhet samt för krisberedskapslager.
12 days left

ProcuringEntityProfile

A660.526/2022 - Upphandling av Mobila elverk/reservkraft Award notice

Deadline for tenders 3/23/2023, the notice is published between 5/19/2023 and 6/19/2023.
Upphandlingen avbröts
0 days left

ProcuringEntityProfile

A674.754/2021 - Sållningsinstrument för alkohol Tender notice

Deadline for tenders 6/19/2023, the notice is published between 5/18/2023 and 6/19/2023.
Leverans av sållningsinstrument för alkohol (s.k. ”alkomätare”) inklusive tillbehör, underhåll och IT-lösning för statistikändamål (API). Vidare omfattas option avseende service och underhåll efter instrumentens garantitid. Vänligen observera att fysiska anbudsprover ska lämnas in senast sista anbudsdag. Se vidare upphandlingsdokumenten.
11 days left

ProcuringEntityProfile

A018.116/2021 - Upphandling av automatiserat optiskt mikroskop Award notice

Deadline for tenders 3/31/2021, the notice is published between 5/16/2023 and 6/15/2023.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A271.456/2023 - OC-spray Tender notice

Deadline for tenders 7/10/2023, the notice is published between 5/15/2023 and 7/10/2023.
The subject of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of the Swedish Police Authority, the Norwegian Police Shared Services, the Danish Police, the Swedish Defence Materiel Administration, the Swedish Customs, the Swedish Coast Guard and the Swedish Security Service on a national basis. The framework agreement includes the provision of OC-spray and accessories.
32 days left

1 / 2