Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

918-A607.633/2021 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Mitt polisområde Gävleborg Tender notice

new

Deadline for tenders 3/7/2022, the notice is published between 1/28/2022 and 3/7/2022.
Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Mitt polisområde Gävleborg
39 days left

ProcuringEntityProfile

A368.513/2020 - Upphandling av mobila fingeravtrycksläsare med integrerad passläsare Award notice

new

Deadline for tenders 6/30/2021, the notice is published between 1/27/2022 and 2/4/2022.
Polismyndigheten har avbrutit upphandlingen avseende ramavtal avseende mobila fingeravtrycksläsare med integrerad passläsare, A368.513-2020. Polismyndigheten har med stöd av 6 kap. 12 § LOU övergått till Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
0 days left

ProcuringEntityProfile

A169.599/2021 - Yrkeshandledning Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2022, the notice is published between 1/20/2022 and 2/16/2022.
Upphandlingen omfattar Polismyndighetens behov av yrkeshandledning i grupp samt på individuell nivå. Upphandlingen är uppdelad i flera olika avtalsområden. Det går bra att lämna anbud på ett eller flera avtalsområden. Upphandlingen kommer resultera i ett ramavtal. För mer information se upphandlingsdokumentet.
20 days left

ProcuringEntityProfile

A325.605/2021 - Lyftutbildning Award notice

Deadline for tenders 9/24/2021, the notice is published between 1/19/2022 and 2/18/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

913-A337.451/2021 - Upphandling av byggentreprenad projekt Torkel Qualification notice

Last date for application 2/7/2022, the notice is published between 1/19/2022 and 2/18/2022.
Entreprenaden avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö. Upphandlingen föranleds av ett behov av att verksamhetsanpassa nuvarande och tillförhyrda lokaler.
11 days left

ProcuringEntityProfile

A033.361/2022 - RFI avseende arrestantbevakning region Nord Rfi

Answer last is 8, ad is displayed between 18 and 8.
RFI avseende kommande upphandling av arrestantbevakning region Nord.
12 days left

ProcuringEntityProfile

A335.958/2021 - Procurement of Conducted Energy Weapons and accessories Tender notice

Deadline for tenders 2/17/2022, the notice is published between 1/17/2022 and 2/17/2022.
The Swedish Police Authority hereby invites suppliers to submit tenders. The procurement is also carried out on behalf of the Swedish Defence Materiel Administration and the Riksdag Administration. The subject matter of this procurement is separate framework agreements for each of the authorities mentioned above, that will ensure the needs on a national basis. The framework agreements include the provision of Conducted Energy Weapons (CEW) and accessories such as cartridges, batteries, docking stations and software license.
21 days left

ProcuringEntityProfile

A024.745/2022 - Vapenmonterad lasermodul Tender notice

Deadline for tenders 1/30/2022, the notice is published between 1/17/2022 and 1/30/2022.
Upphandlingen omfattar ett kontrakt på etthundra (100) stycken vapenmonterade lasermoduler med option på femtio (50) stycken.
3 days left

ProcuringEntityProfile

A091.047/2021 - Upphandling av byggentreprenad Projekt Scania Qualification notice

Last date for application 2/15/2022, the notice is published between 1/13/2022 and 2/15/2022.
Entreprenaden avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie, Malmö. På fastigheten planeras ett nytt polishus för Lokalpolisområde Norr i Malmö att uppföras. Det nya polishuset ersätter en befintlig byggnad i de centrala delarna av Malmö. Tomten är ca 13 000 m², förhållandevis plan och helt obebyggd. Arbete pågår med en detaljplaneändring för verksamhetens behov och planeras vara klart Q4 2021.
19 days left

ProcuringEntityProfile

935-A679.559/2021 - Optiskt stereomikroskop (ESD) med kamerasystem Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2022, the notice is published between 1/6/2022 and 2/2/2022.
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Avtalet omfattar leverans av två optiska stereomikroskop, godkända för Elektrostatiska urladdningar (ESD), med kamerasystem.
6 days left

ProcuringEntityProfile

A096.747/2020 - Jacka m/14 Softshell Award notice

Deadline for tenders 3/16/2021, the notice is published between 1/3/2022 and 1/31/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A468.538/2021 - Nytt polishus och häkte i Västerås Tender notice

Deadline for tenders 2/21/2022, the notice is published between 12/25/2021 and 2/21/2022.
På fastigheten ska byggnads- och anläggningsarbeten ske i form av nytt polishus och häkte för Polismyndighetens och Kriminalvårdens behov. De färdiga lokalerna, som är resultatet av Projektet, ska innehålla ett polishus och ett häkte om sammantaget ca 52 300 m2. Utförandet sker som totalentreprenad med samverka/partnering.
25 days left

ProcuringEntityProfile

A641.527/2020 - Upphandling av Dörrforceringssystem För Polismyndigheten och Politiets fellestjenester (Norge) Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/20/2021 and 1/31/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal avseende dörrforceringssystem för insats och övning som ska tillgodose svenska Polismyndighetens och Politiets fellestjenester (Norge) behov.
4 days left

ProcuringEntityProfile

A161.497/2020 - Nationellt ramavtal elleverantör Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2022, the notice is published between 12/11/2021 and 2/4/2022.
Bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud på elleverans till Polismyndigheten enligt bifogade upphandlingsdokument
8 days left

1 / 1