Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

A644.151/2021 - Upphandling av service och underhåll av Polismyndighetens fjällradiosystem och hjälptelefoner Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 6/20/2022.
23 days left

ProcuringEntityProfile

A383.651/2021 - Request for Information Anti-ricochet rubber panels Rfi

Answer last is 21, ad is displayed between 19 and 21.
The origin of this request is that The Swedish Police Authority shall procure anti-ricochet rubber panels/sheets for their indoor shooting ranges.
24 days left

ProcuringEntityProfile

648-A038.340/2018 - Upphandling av Bärgningstjänster och destruktion till Region Öst Award notice

Deadline for tenders 10/30/2021, the notice is published between 5/17/2022 and 6/17/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

648-A038.318/2018 - Upphandling av Bärgningstjänster och destruktion till Region Mitt Award notice

Deadline for tenders 1/14/2022, the notice is published between 5/17/2022 and 6/17/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

935-A120.156/2022 - Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp Tender notice

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 5/16/2022 and 6/13/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av en komplett spårsäkringssats efter sexuella övergrepp.
16 days left

ProcuringEntityProfile

A670.157/2021 - Upphandling av entreprenad, projekt Borlänge Tender notice

Deadline for tenders 6/19/2022, the notice is published between 5/16/2022 and 6/19/2022.
På fastigheten ska byggnads- och anläggningsarbeten ske i form av nytt hus för Polismyndighetens behov. De färdiga lokalerna, som är resultatet av Projektet, ska innehålla ett hus om ca 19 600 m2. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana.
22 days left

ProcuringEntityProfile

A246.738/2021 - Tidsboknings- och kösystem med utrustning Tender notice

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 5/16/2022 and 6/13/2022.
Polismyndigheten är i behov av ett Tidsbokningssystem och ett Kösystem med utrustning och erforderliga material och arbetsinsatser i anslutning till detta. Upphandlingen genomförs i syfte att tillfredsställa detta behov.
16 days left

ProcuringEntityProfile

939-A094.020/2022 - Procurement of fabric for daily uniform Polycotton + Reinforcement fabric Tender notice

Deadline for tenders 9/8/2022, the notice is published between 5/14/2022 and 9/8/2022.
The framework agreement includes the provision of woven fabrics to be used for daily uniform in varying weather conditions together with other uniform garments as layered clothing. The fabrics shall be functional, easy to use and easy to care for. The supply of fabric for daily uniform will be divided into two separate procurements. The current procurement refers to Fabric 1/A Polycotton & 1/B Polycotton + Reinforcement fabric, where the composition of the fabric will have similarity to the fabric used in present uniform.
103 days left

ProcuringEntityProfile

939-A262.198/2022 - Procurement of fabric for daily uniform Eco Stretch + Reinforcement fabric Tender notice

Deadline for tenders 10/3/2022, the notice is published between 5/14/2022 and 10/3/2022.
The framework agreement includes the provision of woven fabrics to be used for daily uniform in varying weather conditions together with other uniform garments as layered clothing. The fabrics shall be functional, easy to use and easy to care for. The supply of fabric for daily uniform will be divided into two separate procurements. The first procurement refers to Fabric 1/A Polycotton & 1/B Polycotton + Reinforcement fabric, where the composition of the fabric will have similarity to the fabric used in present uniform. The current procurement refers to Fabric 2/A Eco Stretch & 2/B Eco Stretch + Reinforcement fabric where the Swedish Police Authority will introduce new fabrics to their uniforms. The second fabric will replace the first fabric over time, with some overlap. Therefore, it is suitable to proceed with two separate procurements that will lead to two separate framework agreements.
128 days left

ProcuringEntityProfile

A596.207/2021 - Upphandling av Nybyggnation för projekt Uno Qualification notice

Last date for application 6/13/2022, the notice is published between 5/13/2022 and 6/13/2022.
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för myndigheten i Örnsköldsvik. Byggnaden som ska uppföras avser cirka 10 000 kvm, fördelat på garage samt tre våningsplan. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage m.m.
16 days left

ProcuringEntityProfile

A343.359/2021 - Upphandling av It-tillbehör Award notice

Deadline for tenders 3/10/2022, the notice is published between 5/10/2022 and 6/5/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A260.711/2022 - Conducted Energy Weapons with accessories Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2022, the notice is published between 5/9/2022 and 6/7/2022.
The Swedish Police Authority hereby invites suppliers to submit tenders. The procurement is also carried out on behalf of the Swedish Defence Materiel Administration and the Riksdag Administration. The subject matter of this procurement is separate framework agreements for each of the authorities mentioned above, that will ensure the needs on a national basis. The framework agreements include the provision of Conducted Energy Weapons (CEW) and accessories such as cartridges, batteries, docking stations and software license.
10 days left

ProcuringEntityProfile

A674.919/2021 - Upphandling av Nybyggnation för Projekt Harry Qualification notice

Last date for application 6/7/2022, the notice is published between 5/9/2022 and 6/7/2022.
Entreprenaden omfattar en nybyggnation på en fastighet med en tomtarea på cirka 20 0000 kvm i Göteborgs området. Byggnaden som ska uppföras avser cirka 8 000 kvm, fördelat på garage samt två våningsplan. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning samt verkstad, garage och helikopterplatta.
10 days left

ProcuringEntityProfile

A525.435/2021 - Upphandling av Utskriftsenheter, Förbrukningsmaterial och tillhörande Tjänster Award notice

Deadline for tenders 3/28/2022, the notice is published between 5/6/2022 and 6/7/2022.
0 days left

ProcuringEntityProfile

926-A219.783/2022 - Request for Information, Ballistic eye protection Rfi

Answer last is 31, ad is displayed between 6 and 31.
The Swedish Police Authority hereby invites suppliers of Ballistic eye protection to take part of a Request For Information, RFI.
3 days left

ProcuringEntityProfile

926-A219.770/2022 - Request for Information, Hearing protection Rfi

Answer last is 31, ad is displayed between 6 and 31.
The Swedish Police Authority hereby invites suppliers of Hearing protection to take part of a Request For Information, RFI.
3 days left

ProcuringEntityProfile

A458.618/2021 - Upphandling gällande Ombyggnation av Hildning Qualification notice

Last date for application 6/3/2022, the notice is published between 5/5/2022 and 6/3/2022.
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig fastighet fördelat på 8 våningar inklusive källarplan på cirka 8 400 kvm. Byggnaden kommer att innefatta kontorsytor, gym, garage m.m. Objektet kan komma att omges av särskilda krav på säkerhetsskydd vilket kan innebära att entreprenören kan behöva utföra säkerhetshöjande åtgärder i sina lokaler.
6 days left

ProcuringEntityProfile

A733.462/2021 - Verktyg för hantering av sociala medier Tender notice

Deadline for tenders 5/30/2022, the notice is published between 4/30/2022 and 5/30/2022.
Upphandlingen omfattar ett webbaserat verktyg för administration av sociala medier. Verktyget ska tillhandahållas i form av en extern tjänst som kan användas för moderering, postning och att ta ut statistik.
2 days left

ProcuringEntityProfile

A666.118/2020 - Upphandling av Skjorta m/92 och Tröja m/05 Tender notice

Deadline for tenders 6/28/2022, the notice is published between 4/30/2022 and 6/28/2022.
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtal omfattar leverans av uniformsskjorta Skjorta m/92 och uniformströja Tröja m/05.
31 days left

ProcuringEntityProfile

718.750/2021 - Ytterplagg vinter Award notice

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 4/29/2022 and 5/29/2022.
Förfarande: Förhandlat förfarande utan föregående förhandling Datum för ingående av ramavtalet: 2022-04-29 Upphandlingens värde: ca18 000 000,00 Antalet inkomna anbud: 1 Vinnande anbud: TAIGA AB
0 days left

1 / 2