[939-A663.073/2020] Bevakningstjänster Region Syd

Tender notice overview

Procurement number
939-A663.073/2020
Place of execution
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Uppdraget består utav två stycken tjänsteområden: Tjänsteområde A – Två Polishus i Malmö. Stationär, fast bevakning året- och dygnet runt. Tjänsteområde B – En adress på Öland. Behovsstyrd bevakning där huvuddelen av behovet finns på sommarhalvåret. Tjänsteområdena bevakas i dagsläget av skyddsvakter och väktare och tjänsteområdena har varsina bevakningscentraler. I bevakningsuppdraget ingår även vissa behovsstyrda uppdrag via option.

Final day for applications
2/5/2021

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.