[A091.047/2021] Upphandling av byggentreprenad Projekt Scania

Tender notice overview

Procurement number
A091.047/2021
Place of execution
The procurement is carried out with procedure
Restricted procedure
Procuring organisation
Polisen
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Entreprenaden avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie, Malmö. På fastigheten planeras ett nytt polishus för Lokalpolisområde Norr i Malmö att uppföras. Det nya polishuset ersätter en befintlig byggnad i de centrala delarna av Malmö. Tomten är ca 13 000 m², förhållandevis plan och helt obebyggd. Arbete pågår med en detaljplaneändring för verksamhetens behov och planeras vara klart Q4 2021.

Final day for applications
2/15/2022

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
CPV
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV
45210000-2
Byggnadsanläggning

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.