[A155.567-2020] Upphandling som avser om- och tillbyggnad av industrifastighet för ett nytt polishus i Eskilstuna.

Tender notice overview

Procurement number
A155.567-2020
Place of execution
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Polisen
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Fastigheten består av en högdel i 5 våningsplan, en 2 vånings del och huvudsakligen en stor 1-våningsdel i industrikaraktär, tillbyggd flertalet gånger under 1900-talet. Entreprenaden omfattar att bygga om- och till fastigheten till lokaler för polismyndigheten och omfattar interiöra och exteriöra byggnadsåtgärder, förändringar av rumsindelningar med tillhörande funktionalitet, i huvudsak utbyte av och i några fall ev. uppgradering av de tekniska försörjningssystemen. Entreprenaden planeras att genomföras i en etapp innehållande i huvudsak kontor, parkeringsgarage, beslagsförvaring, arrest, skjutbana samt utbildningslokaler. Entreprenadarea uppgår till ca 37 000 m2 BTA varav tillbyggnadsarea 3 150 m2.

Final day for submitting
9/4/2022
Tender valid until
3/4/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV
45210000-2
Byggnadsanläggning
CPV
45216000-4
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.