[A061.467/2022] Upphandling avseende om- och tillbyggnad av projekt Karlstad, totalentreprenad i samverkan.

Tender notice overview

Procurement number
A061.467/2022
Place of execution
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Polisen
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

På fastigheten ska byggnads- och anläggningsarbeten ske i form av om- och tillbyggnad av nuvarande polishus för Polismyndighetens behov. De färdiga lokalerna, som är resultatet av Projektet, ska innehålla en tillbyggnad om ca 10 000 m2 BTA samt ombyggnader i befintligt hus om ca 8 500 m2 BTA. Tillbyggnaden kommer att bestå av en garagedel under mark, en polishusbyggnad i 4 plan ovan mark för verksamheten samt ett indraget femte plan med teknikrum, och ska byggas samman med befintlig byggnad. Källarplanet ska förutom garageplatser innehålla en skjutbana, lokaler för stöd och service, förråd omklädningsrum och teknikrum.

Final day for submitting
9/25/2022
Tender valid until
3/25/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
45000000-7
Anläggningsarbete

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.