[A136.261/2022] Serviceavtal mikroskop

Tender notice overview

Procurement number
A136.261/2022
Place of execution
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Polisen
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av service av instrument Mikroskop och eventuellt till dem tillhörande kringutrustning med förebyggande underhåll genom återkommande servicebesök (PM) där instrumenten med ev. kringutrustning gås igenom och servas utifrån givna checklistor. Serviceavtalet ska möjliggöra för Polismyndigheten att fortsatt genomföra kvalitets- och kompetenssäkert forensiskt arbete enligt Polismyndighetens ackrediteringar. Upphandlingen är uppdelad i två (2) avtalsområden. 1. Service, reparationer och support av Kundens jämförelsemikroskop med tillhörande kringutrustning så som belysning, kamera och mjukvara mm. 2. Service, reparationer och support av Kundens övriga mikroskop (företrädesvis stereomikroskop men även flertalet andra mikroskopmodeller). Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera avtalsområden. En leverantör kan tilldelas ramavtal för flera avtalsområden. Polismyndigheten avser ingå ramavtal med en (1) leverantör per avtalsområde.

Final day for submitting
8/26/2022
Tender valid until
11/26/2022
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
50000000-5
Reparation och underhåll
CPV
50344000-8
Reparation och underhåll av optisk utrustning
CPV
50400000-9
Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.