[A504.583/2021] Upphandling av ombyggnad av förråd i Borås.

Tender notice overview

Procurement number
A504.583/2021
Place of execution
The procurement is carried out with procedure
Restricted procedure
Procuring organisation
Polisen
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Entreprenaden föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens beslagsverksamhet. Beslagsverksamhetens ombyggnation sker i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar. Invändig ombyggnadsyta är ca 7 700 kvm.

Final day for applications
10/20/2022

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
CPV
45000000-7
Anläggningsarbete

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.