Procurements

You are currently searching notices published at Polisens Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

918-A234.467/2021 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polis-region Öst polisområde Östergötland Tender notice
new

Deadline for tenders 6/10/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 6/10/2021.
30 days left

ProcuringEntityProfile

- Avfallshantering Gotland Rfi

Answer last is 20, ad is displayed between 6 and 20.
Myndigheten söker en effektiv och lösningsfokuserad samarbetspartner som kan utföra tjänsten, avfallshantering utifrån myndigheternas behov. Myndigheten har tydliga miljömål i sin verksamhet och en viktig målsättning med denna upphandling är förutom utförandet av tjänsten att arbeta med leverantörer som ständigt utvecklar sitt miljöarbete och minskar sin miljöpåverkan. Målet är att teckna ett ramavtal, som förser verksamheten med giltiga avtal för efterfrågade varor och tjänster, att utförandet av tjänsten sker med hög kvalitet, konkurrenskraftigt pris och bidrar till polisens positiva miljöarbete.
9 days left

ProcuringEntityProfile

- Upphandling av varuautomater Rfi

Answer last is 19, ad is displayed between 5 and 19.
Polisen vill i denna request for information (RFI) gällande varuautomater, undersöka vilka leverantörer som finns på marknaden, om Polisens efterfrågan kan tillgodoses samt vilka krav som är relevanta att ställa i en eventuell kommande upphandling m.m.
8 days left

ProcuringEntityProfile

A172.571/2020 - Prenumerationstjänster Award notice

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 5/4/2021 and 5/14/2021.
Polismyndigheten antgog anbud från: EBSCO International Inc. Org. nr 516410-6014 6th Floor Civic Centre EN1 3XA Enfield, London Sweden
0 days left

ProcuringEntityProfile

A157.035/2021 - Direktupphandling av forceringsverktyg Award decision notice

Deadline for tenders 4/12/2021, the notice is published between 5/3/2021 and 6/3/2021.
Beslut har tagits om tilldelning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A697.058/2020 - Utbildning Brottsförebyggande metoder och samverkan - fördjupningsnivå Tender notice

Deadline for tenders 5/24/2021, the notice is published between 5/3/2021 and 5/24/2021.
Polismyndigheten bjuder in till anbudsgivning avseende utbildningen Brottsförebyggande metoder och samverkan - fördjupningsnivå. Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Utbildningen ska ge 7,5 högskolepoäng.
13 days left

ProcuringEntityProfile

A252.468/2021 - Arrestantbevakning Polisområde Dalarna, Malung, Sälen och Älvdalen Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2021, the notice is published between 5/3/2021 and 6/14/2021.
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov i polisregion Bergslagen (orterna Malung, Sälen och Älvdalen). Avtalet omfattar leverans av arrestantbevakning och övrig bevakning såsom brottsplatsbevakning och sjukhusbevakning. Tjänster av hög kvalité till konkurrenskraftiga priser och med säkra utföranden.
27 days left

ProcuringEntityProfile

A019.703/2021 - Truck till Polismyndigheten i Luleå Award notice

Deadline for tenders 3/3/2021, the notice is published between 4/29/2021 and 5/29/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A126.439/2021 - Ledstaplare till polisen i Skellefteå Award notice

Deadline for tenders 3/29/2021, the notice is published between 4/29/2021 and 5/29/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A662.071/2020 - Upphandling av kuverteringsmaskin inklusive service Tender notice

Deadline for tenders 5/26/2021, the notice is published between 4/29/2021 and 5/26/2021.
Polismyndigheten avser att upphandla 1 st kuverteringsmaskin inklusive service till Serviceenheten i Kiruna.
15 days left

ProcuringEntityProfile

A250.884/2021 - Request For Information (RFI) avseende Yrkeshandledning Rfi

Answer last is 14, ad is displayed between 29 and 14.
Observera att detta är en RFI och att anbud således ej ska lämnas. Polismyndigheten vill genom denna RFI erhålla fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området för: Yrkeshandledning.
3 days left

ProcuringEntityProfile

A082.737/2021 - Direktupphandling av bärgning, förvaring och skrotning av sjöfynd Award decision notice

Deadline for tenders 4/6/2021, the notice is published between 4/28/2021 and 5/28/2021.
Beslut har tagits om tilldelning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A109.332/2021 - Skyddsmaskväska Award decision notice

Deadline for tenders 4/27/2021, the notice is published between 4/27/2021 and 5/27/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A075.650/2021 - Laboratoriediskmaskin Award decision notice

Deadline for tenders 3/29/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/22/2021.
Beslut har tagits om tilldelning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

A228.291/2021 - RFI Elupphandling Rfi

Answer last is 19, ad is displayed between 20 and 19.
RFI-elupphandling polismyndigheten
8 days left

ProcuringEntityProfile

A185.271/2020 - Restaurangdrift och catering Kronoberg och Sörentorp Tender notice

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 5/17/2021.
Restaurangverksamheterna som ska upphandlas avser kvarteret Kronoberg i Stockholm och Sörentorp i Solna. Upphandlingen omfattar restaurangtjänster dvs. frukost, lunch och kiosksortiment till anställda samt interna besökare och leverans av intern catering till Polisen.
6 days left

ProcuringEntityProfile

A597.652/2020 - Elektronisk användarbehörighet till tekniska handböcker för fordonskontroll Tender notice

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 4/19/2021 and 5/17/2021.
Upphandlingen syftar till att ge Polismyndigheten tillgång till en användarbehörighet till leverantörens handböcker för kontroll- och registreringsbesiktning samt tillhörande material och dokumentation som är nödvändig för Polismyndighetens avsedda användning av handböckerna, det vill säga att genomföra fordonskontroller.
6 days left

ProcuringEntityProfile

931-A049.354/2021 - Upphandling av dold utryckningsbil för Polismyndigheten, nationellt ramavtal Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2021, the notice is published between 4/19/2021 and 6/28/2021.
Upphandlingen avser avtalsområde 5, fordonskategorin Dold utryckningsbil för Polismyndigheten (varianter sedan, kombi, CUV och SUV). Avtalet omfattar komplett färdigbyggt och driftsatt fordon i körklart skick, tillhörande tjänster för service & reparationer och reservdelar samt verktyg och utbildning. Avtal kommer att tecknas med kvalificerade leverantörer och avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.
27 days left

ProcuringEntityProfile

A167.419/2020 - Upphandling av Veterinärvård till Polisrytteriet Region Syd och Region Väst Tender notice

Deadline for tenders 5/19/2021, the notice is published between 4/19/2021 and 5/19/2021.
Upphandlingen avser löpande veterinärvård, i form av vård av skador, rehabilitering, sjukdomar samt förebyggande vård mm till Polisens tjänstehästar vid Polisrytteriet i Region Syd och Region Väst.
8 days left

ProcuringEntityProfile

A113.933/2021 - Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö Qualification notice

Last date for application 5/14/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/14/2021.
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av kontorslokaler om cirka 5000 m2 som ska anpassas till ett nytt kontorslandskap m.m. Rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum, lektionssalar kommer även att ske. En ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden.
3 days left

1 / 2